Cryptocoryne lucens

Denna art är en relativt liten Cryptocoryne-art och den blir sällan högre än 10-15 cm och därför passar den ofta bra i akvariets förgrund. I likhet med andra arter i släktet kräver den en tillvänjningsperiod innan den på allvar börjar växa. Den växer relativt långsamt i de flesta vatten. Ett näringsrikt bottenmaterial är en klar fördel för artens välbefinnande.
Plötsliga förändringar av ljus eller vattenvärden skall undvikas eftersom då bladen lätt kan ruttna. Den skall inte heller flyttas runt i akvariet. Ett lämpligt akvarium bör ha någorlunda cirkulation. Bladen kan bli upp till 12 cm långa och är mellan 0,6 till 2,5 cm breda. Om den skulle drabbas av den s.k. Cryptocoryne-sjukan så skall man inte slänga den eftersom den efter några veckor bildar nya skott. Förökning sker genom tämligen talrika avläggare. Man bör plantera den i en liten grupp.
Sannolikt är arten en odlingsvariant av C. willisii.